Sevdamız Türkiye

Geri git   Sevdamız Türkiye > Yardım

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
vB Kodu Listesi
[b], [i], [u] Kalın / Eğik / Altı çizik
[color] Renk
[size] Büyüklük
[font] Yazı türü
[highlight] Öne çekilmiş yazı
[left], [right], [center] Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[indent] İçe basık
[email] E-Mail Linki oluştur
[url] Link oluştur
[thread] Konuya Yönlendirir
[post] Bir Mesaja metin ile yönlendirilme
[list] Sıralanmamış Liste / Sıralı Listeler
[img] Grafikler
[code] Kod
[php] PHP Kodu
[html] HTML Kodu
[quote] Alıntı
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Eklenti
[dm] DailyMotion BB Code
[fafis] Film Afisi By_Yues
[fcaps] Filmden Görüntüler Çerçevesi _yues_
[fImdb] ImDb Çerçevesi _yues_
[finfo] Film Hakkinda Çerçevesi _yues_
[flink] Link Çerçevesi _yues_
[fnot] Not Çerçevesi _yues_
[fv] Facebook Video
[fvp] JW Player: Flash Video Player
[hide] hide
[mov] MovShare
[NOVAMOV] Novamov BBcode
[ses] ses
[Spoiler] Spoiler
[sv] Stagevu.com BB Code
[VIDEOWEED] VideoWeed BBcode
[vimeo] vimeo BBCode
[yahoo] Yahoo Video BBCode
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Kalın / Eğik / Altı çizik
[b], [i] ve [u] Tag´ları ile Metininizi kalın, eğik yada altı çizik olarak oluşturabilirsiniz.
Syntax [b]Text[/b]
[i]Text[/i]
[u]Text[/u]
Örnek [b]Bu Yazı Kalındır[/b]
[i]Bu Yazı eğiktir[/i]
[u]Bu azının altı çiziktir[/u]
Sonuç Bu Yazı Kalındır
Bu Yazı eğiktir
Bu azının altı çiziktir

Renk
[color] Tag´ı ile Metninizin Renklerini değiştirebilirsiniz.
Syntax [color=Parametre]Text[/color]
Örnek [color=blue]Bu Yazı Mavidir[/color]
Sonuç Bu Yazı Mavidir

Büyüklük
[size] Tag´ı ile Yazı büyüklükleri değiştirilebilir.
Syntax [size=Parametre]Text[/size]
Örnek [size=+2]Bu Yazı iki büyüklüktedir, normalden büyüktür[/size]
Sonuç Bu Yazı iki büyüklüktedir, normalden büyüktür

Yazı türü
[font] Tag´ı yardımı ile Metninizin yazı türünü değiştirebilirsiniz.
Syntax [font=Parametre]Text[/font]
Örnek [font=courier]Bu Yazı Courier-Yazıtürü kullanıyor[/font]
Sonuç Bu Yazı Courier-Yazıtürü kullanıyor

Öne çekilmiş yazı
[highlight] Tag´ı yardımı ile Metninizi öne çekebilirsiniz.
Syntax [highlight]Text[/highlight]
Örnek [highlight]Bu Yazı öne çekilmiştir[/highlight]
Sonuç Bu Yazı öne çekilmiştir

Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[left], [right] ve [center] Tag´ları ile Metninizin yönünü seçebilirsiniz.
Syntax [left]Text[/left]
[center]Text[/center]
[right]Text[/right]
Örnek [left]Bu Yazı Sol tabanlıdır[/left]
[center]Bu Yazı ortalanmıştır[/center]
[right]Bu Yazı sağ tabanlıdır[/right]
Sonuç
Bu Yazı Sol tabanlıdır
Bu Yazı ortalanmıştır
Bu Yazı sağ tabanlıdır

İçe basık
[indent] Tag´ı ile Metninizi içe doğru bastırabilirsiniz.
Syntax [indent]Text[/indent]
Örnek [indent]Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır[/indent]
Sonuç
Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır

E-Mail Linki oluştur
E-Mail Tag´ları ile bir Üyeye Mail gönderebilirsiniz. Diğer bir Parametre yardımı ile E-Mail linkine bir Metinde yazabilirsiniz.
Syntax [email]Text[/email]
[email=Parametre]Text[/email]
Örnek [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Bana E-Mail gönder[/email]
Sonuç j.doe@example.com
Bana E-Mail gönder

Link oluştur
[url] Tag´ı yardımı ile Linkler yazabilirsiniz Sizi başka Sitelere vs yönlendirebilecek olan.
Syntax [url]Text[/url]
[url=Parametre]Text[/url]
Örnek [url]http://www.sevdamiztr.com[/url]
[url=http://www.sevdamiztr.com]Sevdamız Türkiye[/url]
Sonuç http://www.sevdamiztr.com
Sevdamız Türkiye

Konuya Yönlendirir
[thread] ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklayarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Konunun İD numarasını vermeniz gerekir.
Syntax [thread]Konu-İD[/thread]
[thread=Konu-İD]Text[/thread]
Örnek [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Bana tıkla![/thread]
(Uyarı: Konu İD´si/Mesaj İD´si sadece bir örnektir. Bu İD´lere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
Sonuç http://www.sevdamiztr.com/showthread.php?t=42918
Bana tıkla!

Bir Mesaja metin ile yönlendirilme
[post] Tag´ı ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklayarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Mesajın İD numarasını vermeniz gerekir.
Syntax [post]Mesaj İD[/post]
[post=Mesaj İD]Text[/post]
Örnek [post]269302[/post]
[post=269302]Bana tıkla![/post]
(Uyarı: Konu İD´si/Mesaj İD´si sadece bir örnektir. Bu İD´lere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
Sonuç http://www.sevdamiztr.com/showthread.php?p=269302#post269302
Bana tıkla!

Sıralanmamış Liste
[list] Tag´ı ile sıralandırılmış Listeler oluşturabilirsiniz. Bu türdeki Listelerdeki her Yazılım [*] Tag´ı ile başlar.
Syntax [list]Text[/list]
Örnek [list]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  • birinci Yazılım
  • ikinci Yazılım

Sıralı Listeler
Gelişmiş [list] Tag´i ile sıralı Listeler oluşturabilirsiniz. Bu Parametre ile 1 (numaralanmış Liste), a yada A (Büyük ve Küçük harf ile) . i yada I (Roma rakamlı) olabilir.
Syntax [list=Parametre]Text[/list]
Örnek [list=1]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]

[list=a]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım

Grafikler
[img] Tag´ı yardımı ile Mesajınıza Resim ekleyebilirsiniz. Bu VB Kodunu [url] Tag´ları ile birleştirerek Resminizin bulunduğu Linkide verebilirsiniz.
Syntax [img]Text[/img]
Örnek [img]http://www.sevdamiztr.com/DarkbLue/statusicon/forum_new.gif[/img] (Link yok)

[url=http://www.example.com] [img]http://www.sevdamiztr.com/DarkbLue/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Link (URL))
Sonuç (Link yok)

(Link (URL))

Kod
Bu [code] Tag´ı gösteriyorki Metin (Monospace Font) değil ve boşluk olarak gösterilir.
Syntax [code]Text[/code]
Örnek [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Sonuç
Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP Kodu
[php] Tag´ı aynen [code] Tag´ı gibi çalışır, ama belirli (Syntax Highlightning) kodları gerektirir.
Syntax [php]Text[/php]
Örnek [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Sonuç
PHP Kodu:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML Kodu
[html] Tag´ı yardımı ile öne çekilmiş yazı (Syntax Highlighting) HTML Kodu ile yarabilirsiniz.
Syntax [html]Text[/html]
Örnek [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Sonuç
HTML Kodu:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Alıntı
[quote] Tag´ı ile bir Mesajdan alıntı yapabilirsiniz.
Syntax [quote]Alıntı[/quote]
[quote=Kullanıcı ismi]Text[/quote]
Örnek [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;369331]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Sonuç
Alıntı:
Lorem ipsum dolor sit amet
Alıntı:
John Doe´isimli üyeden Alıntı
Lorem ipsum dolor sit amet
Alıntı:
John Doe´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
[noparse] Tag´ı yardımı ile, vB Kodunun [noparse] Tag´ı ile Yazı düzenlemesinde kullanılmasını önler.
Syntax [noparse][b]Text[/b][/noparse]
Örnek [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Sonuç [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Eklenti
[attach] Tag´ı yardımı ile Eklenti Mesajın herhangi bir yerine yerleşrtirilebilir. Bu sadece Mesaja eklenen Eklentiler için geçerlidir.
Syntax [attach]attachmentid[/attach]
Örnek [attach]12345[/attach]
Sonuç

DailyMotion BB Code
DailyMotion BB Code
Syntax [dm]Text[/dm]
Örnek [dm]x975sd_cayday-leyla_music[/dm]
Sonuç
ERROR: If you can see this, then Dailymotion is down or you dont have Flash installed.

Film Afisi By_Yues
ekleyeceginiz filmin afisi.
Syntax [fafis]Text[/fafis]
Örnek [fafis]film afisi[/fafis]
Sonuç


film afisiFilmden Görüntüler Çerçevesi _yues_
filmden görüntüler için çerçeve.
Syntax [fcaps]Text[/fcaps]
Örnek [fcaps]filmden görüntüler[/fcaps]
Sonuç


filmden görüntüler
ImDb Çerçevesi _yues_
ImDb için çerçeve. http://www.imdb.com/favicon.ico
Syntax [fImdb]Text[/fImdb]
Örnek [fImDb]filmden görüntüler[/fImDb]
Sonuç [fImDb]filmden görüntüler[/fImDb]

Film Hakkinda Çerçevesi _yues_
film siteleri için çerçeveler.
Syntax [finfo]Text[/finfo]
Örnek [finfo]film hakkinda[/finfo]
Sonuç


film hakkinda
Link Çerçevesi _yues_
film siteleri için çerçeveler.
Syntax [flink]Text[/flink]
Örnek [flink]film hakkinda[/flink]
Sonuç


film hakkinda
Not Çerçevesi _yues_
film siteleri için çerçeveler.
Syntax [fnot]Text[/fnot]
Örnek [fnot]film hakkinda[/fnot]
Sonuç


film hakkinda
Facebook Video
Embed a Facebook video. You only put the video ID in between the BB code tags (NOT the full URL!).
Syntax [fv]Text[/fv]
Örnek [fv] http://video.ak.facebook.com/cfs-ak-snc4/42063/634/1290797644958_12975.mp4 [/fv]
Sonuç

JW Player: Flash Video Player
JW Player: Flash Video Player
Syntax [fvp]Text[/fvp]
Örnek [fvp]/fvp/video.flv[/fvp]
Sonuç
Geçersiz link

hide
With this tag you can hide some text and force members to answer or click the thank you button to see what you've posted.
Syntax [hide]Text[/hide]
Örnek [hide]some text[/hide]
Sonuç [hide]some text[/hide]

MovShare
Syntax [mov]Text[/mov]
Örnek [mov]moviekodu[/mov]
Sonuç

Novamov BBcode
Novamov.com videolarını forumunuzda göstermeye yarar.
Syntax [NOVAMOV]Text[/NOVAMOV]
Örnek [NOVAMOV]x4a34us6kogx8[/NOVAMOV]
Sonuç [NOVAMOV]x4a34us6kogx8[/NOVAMOV]

ses
http://img63.imageshack.us/img63/1130/imagesses7fc.jpg
Syntax [ses]Text[/ses]
Örnek [ses]seslinki[/ses]
Sonuç

Spoiler
Creates and hides text
Syntax [Spoiler]Text[/Spoiler]
Örnek [spoiler]Derek rules![/spoiler]
Sonuç [spoiler]Derek rules![/spoiler]

Stagevu.com BB Code
Stagevu.com BBCode
Syntax [sv]Text[/sv]
Örnek [sv]hhcieuykrnnw[/sv]
Sonuç

VideoWeed BBcode
VideoWeed.Com videolarını forumunuzda göstermeye yarar.
Syntax [VIDEOWEED]Text[/VIDEOWEED]
Örnek [VIDEOWEED]x4a34us6kogx8[/VIDEOWEED]
Sonuç [VIDEOWEED]x4a34us6kogx8[/VIDEOWEED]

vimeo BBCode
vimeo embeded videos
Syntax [vimeo]Text[/vimeo]
Örnek [vimeo]11434588[/vimeo]
Sonuç

Yahoo Video BBCode
Yahoo embeded videos
Syntax [yahoo]Text[/yahoo]
Örnek [yahoo]530820[/yahoo]
Sonuç


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 04:56 PM .


Powered by vBulletin Version Gizlenmiştir.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bu Site Vbulletin'den Süresiz Lisanslanmıştır.
sevdamiztr.Com %100 Safe Website
Destek olmak için 1 kere tıklayınız. / Kapat !